Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming   met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming   (AVG) stelt.